თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

ბიუჯეტი

დასახელებათარიღი
21.12.2017