მერიის თანამშრომლები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
მერიის თანამშრომლები
მერიის თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები
გამგეობის თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები
2017 წელი I კვარტალი
2016 წელი