გარე ვაჭრობის, ბაზრის, ბაზრობისა და გამოფენის ნებართვა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
გარე ვაჭრობის, ბაზრის, ბაზრობისა და გამოფენის ნებართვა