ინფორმაცია სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge