მუნიციპალური პროგრამები, პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge