ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გასხვისებული ქონება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გასხვისებული ქონება
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გასხვისებული ქონება
# დასახელება მისამართი ს/კ მიწის ფართი
კვმ
  2018 წელი
1 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სოფ. ნატანები 26.01.45.649 89
2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სოფ. შემოქმედი 26.18.10.222 4 370
3 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სოფ. ნატანები 26.01.51.261 100
  2019 წელი
1 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა, შენობა 289 კვმ დაბა ურეკი,
წვერმარალა
26.35.04.109 960
2 მწვანე ნარგავი ლაითური 26.25.13.003  
3 სასოფლო-სამეურნეო მიწა  გარე სავარგულები 26.36.14.131 3 160
4 მწვანე ნარგავი დაბა ურეკი 26.28.11.311  
5 მწვანე ნარგავი დაბა ურეკი 26.28.11.311  
  იჯარა
1 სასოფლო-სამეურნეო მიწა ქ. ოზურგეთი,
ანასეული
26.26.50.179 9 011