რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge