საკრებულო - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
საკრებულო

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი

წერილის N

ინფორმაციის შემოსვლის თარიღი

ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი

 ანოტაცია

ინფორმაციის გაცემის თარიღი

ინფორმაციის მიმწოდებელი

ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

შ/ნ N 4999

29.05.2020 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის

მოადგილე

ირაკლი სირაძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ბოლო 5 წლის განმავლობაში

საკრებულოს წევრად არჩეული ახალგაზრდების რაოდენობა

 (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში) 18-25, 26-29 წლის ასაკის

ახალგაზრდების შესახებ მონაცემები გენდერულ ჭრილში

(ცალ-ცალკე ჩაშლილი, როგორც ასაკობრივ ასევე წლების მიხედვით)

01.07.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ N 119

28.06.2020 

 

ოზურგეთის, დუმბაძის N31

მარიკა მამალაძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

მომუშავეთა საერთო რიცხოვნობა, მათ შორის

ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულთა

რიცხოვნობა

30.06.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ N 102

 

28.05.2020 

ოზურგეთის, უნივერსიტეტის ქუჩა N27 

აკაკი თავდუმაძე

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული

უძრავი ქონების იჯარით გაცემასთან დაკავშირებული

ადმინისტრაციული წარმოების მასალები სრულად, მათ შორის

ქონების იჯარის გაცემასთან დაკავშირებული გამოცემული

აქტები, ოზურგეთუის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

კომისიის სხდომის ოქმები

 

23.06.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ  N – FOI0520-001

25.05.2020 

 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის

აღმასრულებელი დირექტორი

გიორგი კლდიაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის და

პროაქტიულად გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი

აქტები, ვებგვერდის უნიკალურ მნახველთა სტატისტიკა, საჯარო

ინფორმაციის რეესტრი, დაცული დოკუმენტაციის დაარქივების

მარეგულირებელი აქტები, პროგრამული უზრუნველყოფების

აპლიკაციები

09.06.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ  N- 87

06.05.2020 

 

ქალაქი თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი

მოქალაქე

ირაკლი ჩაჩხიანი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დასაქმებული

მოხელეების საშტატო და შრომითი ხელშეკრულებები

მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ების საშტატო

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ნუსხა

27.05.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ N - გ-20-05/216

05.05.2020 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე

კახი ბექაური 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკებულოს ფიქსირებული

ინტერნეტის მომსახურების მომწოდებელთან გაფორმებული

მოქმედი ხელშეკრულებები, თავისი დანართებით

27.05.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ  N- 58

28.02.2020 

 

ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები

მოქალაქე

ზვიად ჩებისაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2018-2019 წლებში

ჩატარებული საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, მათ შორის

რიგგარეშე ხდომების რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მერის

წინადადებით და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის

ინიციატივით

05.03.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N-03-5961

11.02.2020 

 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს

აღმასრულებელ დირექტორს

ეკა გიგაურს

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2010-2019 წლებში

საზოგადოებასთნ/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის

თანამშრომელთა სრული რაოდენობა შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით,

მათ მიერ აღებული ხელფასი/პრემია/ბონუსი/დანამატი

20.02.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N-03-6284

11.02.2020 

 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს

აღმასრულებელ დირექტორს

ეკა გიგაურს

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2010-2019 წლებში

გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის,

პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიებების,

განთავსების გავრცელების ხარჯი

20.02.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N-1

11.02.2020 

 

განათლების და თანასწორობის ცენტრის

აღმასრულებელი დირექტორი

ირინე საჯაია

მოცემული კითხვარი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის რეალიზების

მონიტორინგის მიმდიმარეობის შესახებ

19.02.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ N-13-5/566

20.01.2020 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის

დეპარტამენტის უფროსი

ქეთევან შუბაშვილი

ინფორმაცია იმ სოციალური და ჯამრთელობის დაცვის

პროგრამების შესახებ, რომლებიც 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში

ხორციელდება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ;

შესაბამისი პროგრამების განმსაზღვრელი/მარეგულირებელი

სამართლებრივი აქტები

29.01.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ N-13

21.01.2020 

 

ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები

ზვიად ჩებისაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დეპუტატთთა რაოდენობა,

სულ ჩატარებული საკრებულოს სხდომა, ზოგიერთი ინფორმაცია

ხარჯების შესახებ

28.01.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N436

26.12.2019

ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩაზე მცხოვრები

მადონა ბერიძე

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ინფრასტრუქტურული

პროექტების პროგრამები, 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების განციელება.

26.01.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N08/01

 20.01.2020

გურიის სამოქალაქო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი

ნათია ვაშალომიძე 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ელექტრონულ

პეტიციებზე მიღებული სამართლებრივი აქტები ასევე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიიდან შემოსული

განხილვის შედეგები

22.01.2020 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ N-2

 06.01.2020

გაზეთ ,,გური ნიუსის“ ჟურნალისტი

გიორგი გირკელიძე 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დანამატი-ჯილდოს

გაცემის შესახებ ინფორმაცია 

 06.01.2020

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი 2019 წელი

წერილის N

ინფორმაციის შემოსვლის თარიღი

ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი

 ანოტაცია

ინფორმაციის გაცემის თარიღი

ინფორმაციის მიმწოდებელი

ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

შ/ნ 427-426

 

23.12.2019

გაზეთ ,,გური ნიუსის“ ჟურნალისტი

გიორგი გირკელიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ერთეული,

საკრებულოს აპარატის თანმშრომლების დანამატი-ჯილდოს გაცემის

შესახებ ინფორმაცია

23.12.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

FOI12/18-226

 

18.12.2019

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ჯილდოები და

დანამატები, საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილები,

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების რეესტრი, საკრებულოს წინააღმდეგ

დასრულებული დავები, საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული

და გამოუყენებელი ქონება

20.12.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ - 397

 

18.11.2019

ხაშური, ზემო ოსიაურში მცხოვრები

ზვიად ჩებისაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 ჯიუჯეტის პრიორიტეტები

საკრებულოს აპარატის დებულება, საკრებულოს პოლიტიკური პირების

და აპარატის თანამშრომლების საშტატო ნუსხა

20.11.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

გ/01-11

 

07.11.2019

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის

ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი

ტამაზ ტრაპაიძე

ი.შემოქმედელის ქუცა N45-ში მდებარე ყოფილი ,,რაიკავშირის“

შენობისა და მის მიმდებარე 9605 კვ.მ ტერიტორიასთან დაკავშირებული

ყველა ადმინისტრაციული აქტის ასლი

12.11.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

შ/ნ372

 

01.11.2019

მოქალაქე

ზვიად ჩებისაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების,

საკრებულოს აპარატის, საკრებულოში ხელშეკრულებით

დასაქმებულთა პირებზე გაცემული ხელფასების და

დანამატის რაოდენობა,  საკომუნიკაცია და საწვავის

ხარჯები

04.11.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

02/09

10.09.2019

მედიასახლ ,,გურია ნიუსის“ ჟურნალისტი

ნატო გოგელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკრებულოში

ინიცირებული რეორგანიზაციის შტატების ცვლილების

პროექტი და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტები

10.09.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

03-031924560

02.09.2019

ქალაქ ტბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს -

სარევიზიო კომისა - კომისიის წევრი

ლევან ხაბეიშვილი

საკრებულოში რიცხული ავტომობილები, ავტომანქანების შესყიდვის

თარიღი და ღირებულება, საწვავის ლიმიტი

04.09.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

09/ზ-196

25.07.2019

,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“-ს ზუგდიდის

რეგიონული წარმომადგენლობის კოორდინატორი

არჩილ თოდუა

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად დადგენილი აქვთ თუ არა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპეციალური წესი

29.07.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 211

27.05.2019

ა(ა)იპ-ჯიპა-საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

გიორგი გიორგაძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დარეგისტრირებული პეტიცია, საკრებულოს წევრების ყოველთვიური მიღების ოქმები, მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრის ოქმები, მოქალაქეთა ჩართულობის რაოდენობა საკრებულოს სხდომებში

06.06.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 173

22.04.2019

მოქალაქე

სალომე აკობია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ (2014-2017 წ) (2017-2021წ.)

თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და ოზურგეთის საკრებულოს რეგლამენტის გათვალისწინებით

აღმასრულებელ ორგანოს კონტროლის ან/და ზედამხედველობის ფორმების გამოყენება

06.05.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 158

10.04.2019

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ზემო ოსიაურში

მცხოვრები

ზვიად ჩებისაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წელსა

და 2019 წელს დღემდე ჩატარებული სხდომების შესახებ, აგრეთვე

ინფორმაცია 2019 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის

არჩევნების შემდგომ დღემდე საკრებულოში არსებული

ფრაქციების შესახებ იმფორმაცია

30.04.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N გ-04/101-19

04.04.2019

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის

პროექტის დირექტორი

სალომე საღარაძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასლი და დღემდე განხორციელებულ ცვლილებები

12.04.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N გ-04/92-19

01.04.2019

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის

ადმინსტრაციული დირექტორი

ირმა პავლიაშვილი

შექმნილია და ახორციელებთ თუ არა საქმიანობას შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო-

საკონსულტაციო საბჭო და აღნიშნული საბჭოს შექმნის შესაბამისი დებულება

04.04.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 91

01.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ლიხაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები

მოქალაქე

ირმა გორდელაძე

მოთხოვნა ინიცირებული პეტიის შესახებ არსებული დოკუმენტაცია

04.03.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 03-5536

15.02.2019

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა გიგაური

2017-2018 წლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში აპარატში საზოგადოებასთან/მედიასთან  რთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელი 2018 წელს გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის განთავსებისა და გავრცელების ხარჯის რაოდენობა

25.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

 N 43

28.01.2019

მოქალაქე

კახა ჩავლეშვილი

უძრავი ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული მასალების დანართის სახით

02.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

 N გ/021

09.01.2019

,,დემოკრატიული განვითარების კავშირის“ აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაჟორიტარი წერვრების მიერ ჩატარებული ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმები, ასევე ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმებში დაფიქსირებულ საკითხებთან მიმართებაში განხორციელებული ოფიციალური რეაგირების ინფორმირების ამსახეველი დოკუმენტი

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

 

N410

11.01.2019

 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ლირველი მოადგილე

მიხეილ სარჯველაძე

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნოემბერ დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადების რაოდებონა, საჯარო ინფორმაციის ძირითადი თემატიკა, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებული, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის გადაქყვეტილებების რაოდენობა, შემოსული მოთხოვნებიდან რომელზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია, შემოსული მოთხოვნებიდან რომელი არ განეკუთვნებოდა თქვენი უწყების კომპეტენციას

16.01.2019 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N გ/020 

09.01.2019 

,,დემოკრატიული განვითარების კავშირის“

იურისტი

ირაკლი პაპავა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონთვალი, ასევე საკრებულოს აპარატის ტრუქტურა, ბოლო სამი კონკურსის ჩატარების თარიღი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მიერ წარმოებული სამართლებრივი დავები და სასამართლო გადაწყვეტილება, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ბიუროს სხდომის ჩამონათვალი, სხდომის გამართვის თარიღი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგიტრირებული პეციციების ჩამონათვალი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული გამგებლისთვის/მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი ინიციატივა

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

FOI12/18-142 

26.12.2018 

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის

აღმასრულებელ დირექტორი

გიორგი კლდიაშვილი 

 საკრებულოს წევრებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა, საკრებულოს წევრებზე დარიცხული სახელფასო დანამატების ოდენობა, საშტატო თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისათვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, წარმომადგენლობითი ხარჯების ჯამური ოდენობა, სტუმრების გამასპინძლებასთან დაკავშირებით სარესტორნო მომსახურებაზე გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯები, საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, საკრებულოს წევრებზე გაცემული საწვავის ოდენობა, საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები, დღეის მდგომარეობით საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი, საკრებულოს აპარატში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა, კანონიერ ძალაში შესული, თქვენს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები

23.01.2019 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი 2018 წელი

წერილის N

ინფორმაციის შემოსვლის თარიღი

ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი

 ანოტაცია

ინფორმაციის გაცემის თარიღი

ინფორმაციის მიმწოდებელი

ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

N 12262/3-100

21.12.2018

საქართველოს პარლამენტის წევრი

მერაბ ქვარაია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთაგან რამდენი არის

დასაქმებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

დაფუძნებულ ა(ა)იპ-ებში და მათი სახელფასო ფონდი სრულად

26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N გ/023

04.12.2018

,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“

თავმჯდომარე

ლევან ხინთიბიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კოდიფიცირებული რეგლამენტი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება, 2017-2018 წლებში დარეგისტრირებული პეტიციები, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული ანგარიშების საჯარო მოსმენის ოქმები

17.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N11565

12.11.2018

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე

მიხეილ სარჯველაძე

შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებების რაოდენობა, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი თემატიკა, შემოსული მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა, რომელ განცხადებაზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია, რომელი განცხადება არ განეკუთვნებოდა თქვენი უწყების კომპეტენციას

14.11.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N391

17.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურიანთაშო

მცხოვრები

კუკური ბარამიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და

სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების და ოდენობების

განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ წარმოებული

ყველა დოკუმენტაცია

24.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N373

05.09.2018

მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორის თავმჯდომარის

მოადგილე

დიმიტრი ბიძინაშვილი

დეტალური ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს რომელიც

უხარისხოდ, არაჯეროვნად და ვადაგადაცილებული სრულდება

12.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N გ/012

05.09.2018

საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი

აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების

ამომრჩეველთა ყოველთვიური მიღების ოქმები

06.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N355

24.08.2018

მონიტორინგის ცენტრი - მედიატორი

თავმჯდომარის მოადგილე

დიმიტრი ბიძინაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტში

განხორციელებული ცვლილებები,ხელშეკრულების ასლები,

საშტატო ნუსხა, საწვავის ხარჯები, საკრებულოს აპარატის  cv

06.09.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N18/1-028

24.08.2018

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების

აღმასრულებელი დირექტორი

მიხეილ ბენიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  2018 წლის ბიუჯეტში

1 მაისიდან დღემდე რა ცვლილებები განხორციელდა

31.08.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N327

30.07.2018

პოლიტიკური პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ თბილისის კომიტეტის
თავმჯდომარე

ნინო ჯურხაძე

მოთხოვნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლისუშტატო თანმშრომლების ანაზღაურება და პრემია დანამატი, ავტომანქანის მარკები,წარმომადგენლობითი ხარჯები, საზღვარგარეთ მივლინების ხარჯები, სარეკლამო ხარჯები

08.08.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N314

19.07.2018

ანასეული, მეცნიერების N 24-ში მცხოვრები

ხათუნა სურგულაძე

მოთხოვნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში

გადაგზავნილი წერილების ასლების შესახებ

23.07.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N161

18.06.2018

ახალგაზრდა ადვოკატების  იურისტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

 გიორგი ზოიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების სტატუსი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს წევრების საშუალო და უმაღლესი განათლება შესახებ ინფორმაცია

22.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N06/2145

14.06.2018

დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს

თავმჯდომარე

ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მიერ მიღებული პეტიციაზე ადგილობრივი სამართლებრივი აქტების შესახებ ინფორმაცია

22.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

Nგ/06/07

05.06.2018

,,საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის“

აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან ხინთიბიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მოსახლეობასთან ყოველთვიური შეხვედრის ოქმები და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთა (მოქალაქეთა) ყოველთვიური მიღების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ ინფორმაცია

22.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N40/2018

01.06.2018

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია N60 ოზურგეთის

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე

ზვიად თენიეშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების დასახელების ცვლილების შესახებ

01.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N05/2123

29.05.2018

დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი საბჭოს

თავმჯდომარე ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს მოქმედი რეგლამენტი

01.06.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N194

13.04.2018

მოქალაქე

დავით ომსარაშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

31.05.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N229

13.04.2018

ა(ა)იპ ქალები რეგიონის განვითარებისათვის

თავმჯდომარე  

ქეთევან ხიდაშელი

2017 წლის ბიუჯეტში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტთან არსებული ა(ა)იპ-ების (ცალცალკე) დაფინანსების რაოდენობები

15.05.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N03-4954

13.03.2018

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა გიგაური

2012 წლიდან 2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით წარმომადგენლობითი ხარჯები

16.04.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N03-4953

13.03.2018

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა გიგაური

2012-2017 წლის ოქტომბრის ჩათვლით პიარ სამსახურზე დადებული ხელშეკრულებების ოდენობა, რეკლამის  განთავსების  გავრცელების ხარჯის რაოდენობა

04.04.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 132

20.03.2018

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

თავმჯდომარე

სულხან სალაძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პრივატიზების წესი, მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლის და აღდგენის წესი, მწვანე ნარგავების მოჭრის და ტრანსპორტირების წესი

28.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 115

09.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.შრომაში მცხოვრები

დავით ბოლქვაძე

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზებო ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებული ინფორმაცია

14.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 99

27.02.2018

დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი

არჩილ ხახუტაიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ინიცირებული პეტიციების შესახებ ინფორმაცია

05.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 105

01.03.2018

მოქალაქე

ეკატერინე ნინიძე

ქ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია

05.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 104

01.03.2018 

მოქალაქე

ავთანდილ მექვაბიშვილი

ქ.ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა).ი.პ რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ ინფორმაცია

05.03.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 35

20.02.2018

,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის" თავმჯდომარე

მარინა თოფურია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაცია

20.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 18

19.02.2018

გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი

ჟანა მეგრელიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირების მიერ გახარჯული საწვავის მიზნობრიობა

21.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 15

13.02.2018

გაზეთ ,,გურია ნიუსის“ კორესპოდენტი

ჟანა მეგრელიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული ფრაქციების დებულებები

13.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 57

01.02.2018

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე

კონსტანტინე კანდელაკი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006წ, 2010წ, 2014წ, 2017წ, მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარეები, მოადგილეები, კომისიები, ფრაქციები, ბიუროს წევრები, აპარატის უფროსი

13.02.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 01/24

29.01.2018

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის

გენერალური დირექტორი

გიორგი კეკელიძე

მოსწავლე -ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისათვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვის თაობაზე ინფორმაცია

29.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N გ 1 05-01

29.01.2018

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი

თამაზ ტრაპაიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნის შესახებ

31.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N784/07-4

25.01.2018

საქართველოს პარლამენტის წევრი

ხათუნა გოგორიშვილი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო  ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები, აგრეთვე საჯარო მოხელეები ყველა რანგის მიხედვით

31.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 133/01

17.01.2018

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, გენერალური მდივნის მოვალეობის შემსრულებელი

ნიკანორ მელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის ავტომანქანების მოდელი და მარკა, თვეში გამოყოფილი საწვავის ოდენობა

23.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 08- /743

16.01.2018

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი დეპარტამენტის უფროსი

ანა ილურიძე

გუბერნიასი შემავალ მუნიციპალიტეტში დასაქმებულთა გენდერულუ შემადგენლობა, მათ შორის ხელმძღვანელ პოზიციებზე

24.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N25930

16.01.2018

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო სამისამართო სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ნინო ბახია

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ, ანონსი გაკეთდა ვებ-გვერდზე

26.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 4/3

03.01.2018

"ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი"“

მინდია სალუქვაძე

ოზურგეთის მუნიოციპალიტეტის საკრებულოს წევრების რაოდენობა ასევე ასაკობრივი ცენზის მიხედვით: 35 წლამდე და 35 წლის ზემოთ

08.01.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N 2/12

14.12.2017

"მედიასახლი გურია ნიუსი"“

ნატო გოგელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოხელეების სახელობით სია, თანამდებობრივი სახელფასო  სარგოები, cv-ს და დიპლომის ასლები

20.12.2017

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე

N11/11

29.11.2017

"მედიასახლი გურია ნიუსი"“

ნატო გოგელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის და მათი წევრების ვინაობა, სახელფასო ანაზღაურება, სატელეფონო და საწვავის ხარჯები და მათი დეტალური ანგარიში

20.12.2017

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ნინო აბაშიძე