საკრებულოს აპარატი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
საკრებულოს აპარატი

ფოტო

სახელი და გვარი

პროფესიული საჯარო მოხელეები

თანამდებობრივი რანგი

მეილი

ტელეფონი

1

ნანა თავდუმაძე

საკრებულოს აპარატის უფროსი

1-ლი რანგი, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობა

nanatavdumadze@oz.gov.ge

599 98 39 00

2

ზაზა შოშიტაიშვილი

საკრებულოს აპარატის უფროსის მოადგილე

მე-2 რანგი, 1 სტრუქტურული ერთეულის უფროსის მოადგილე

zazashoshitaishvili@oz.gov.ge

595 00 21 20

საორგანიზაციო განყოფილება

3

ნათელა ლომჯარია

განყოფილების უფროსი

მე-2 რანგი, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

natelalomjaria@oz.gov.ge

595 30 50 99

 

4

გივი ყაზაიშვილი

უფროსი სპეციალისტი საოქმო მომსახურების საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

giviyazaishvili@oz.gov.ge

595 53 09 00

 

5

ნორა მდივანი

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო მომსახურების საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

nonamdivani@oz.gov.ge

595 30 49 30

 

6

ნინო ერქომაიშვილი

უფროსი სპეციალისტი დოკუმენტბრუნვისა და საქმისწარმოების საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

ninoerqomaishvili@oz.gov.ge

599 91 91 83

 

7

ანა მუკბანიანი

უმცროსი სპეციალისტი კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში

მე-4 რანგის პირველი კატეგორია

anamukbaniani@oz.gov.ge

593 27 77 70

 

8

ანა მახარაძე

უმცროსი სპეციალისტი კომპიუტერული უზრუნველყოფის საკითხებში

მე-4 რანგის მესამე კატეგორია

anamaxaradze@oz.gov.ge

557 68 95 25

სამდივნო განყოფილება

9

ავთანდილ გოლიაძე

განყოფილების უფროსი

მე-2 რანგი, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

avtandilgoliadze@oz.gov.ge

595 30 47 30

 

10

ცირა მდინარაძე

უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

ciramdinaradze@oz.gov.ge

599 29 60 37

 

11

ქეთევან ჭელიძე

უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

qetevanchelidze@oz.gov.ge

551 58 59 88

 

12

ენვერ ჯაფარიძე

უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

enrikojafaridze@oz.gov.ge

595 00 21 21

 

13

ნანა სიხარულიძე

უმცროსი სპეციალისტი

მე-4 რანგის პირველი კატეგორია

nanasixarulidze@oz.gov.ge

598 53 54 57

 

14

ანა უთალიშვილი

უმცროსი სპეციალისტი

მე-4 რანგის პირველი კატეგორია

anautalishvili@oz.gov.ge

577 24 80 18

საინფორმაციო-ანალიტიკური და ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

15

გერმანე ჭანუყვაძე

განყოფილების უფროსი

მე-2 რანგი,მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

germanechanuyvadze@oz.gov.ge

599 27 94 91

 

16

გენო ბაბილოძე

უფროსი სპეციალისტი საინფორმაციო - ანალიტიკური მომსახურების საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

genobabilodze@oz.gov.ge

591 16 80 40

 

17

ნათელა ზედგინიძე

უფროსი სპეციალისტი პრესასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

მე-3 რანგის მესამე კატეგორია

zedginidze.press@gmail.com

599 00 89 59

 

18

ნინო აბაშიძე

უფროსი სპეციალისტი საჯარო ინფორმაციის დამუშავების საკითხებში

მე-3 რანგის მეორე კატეგორია

ninoabashidze@oz.gov.ge

598 57 39 38

 

19

ტარიელ ჩხარტიშვილი

უმცროსი სპეციალისტი ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

მე-4 რანგის პირველი კატეგორია

tarielchxartishvili@oz.gov.ge

5 99 30 29 00

 

20

ზაზა თავაძე

უმცროსი სპეციალისტი ვებ-გვერდის ადმინისტრირებისა და ინფორმაციის მართვის საკითხებში

მე-4 რანგის მეორე კატეგორია

zazatavadze@oz.gov.ge

599 45 01 23

შრომითი ხელშკრულებით დასაქმებულები
 

21

იაკობ დოლიძე

თავმჯდომარის თანაშემწე

   

599 17 75 30

 

22

ამირან გიორგაძე

თავმჯდომარის მძღოლი

     
 

23

მაია ნარსია

თავმჯდომარის მდივანი

   

595 30 51 02

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობა