საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები
ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ  08.01.2015
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ  08.01.2015