საკრებულოს განკარგულებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge