საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები
ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის - გიორგი ღურჯუმელიძის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინების შესახებ“  14.02.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ხათუნა ცერცვაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.02.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ხათუნა ცერცვაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  12.02.2019
მაია ნარსიას ანაზღაურებადი შვებულებიდან გამოძახების შესახებ  11.02.2019
,,მაია ნარსიას შვებულების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2019 წლის 06 თებერვლის N15 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  06.02.2019
მაია ნარსიას შვებულების შესახებ  06.02.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, გიორგი ღურჯუმელიძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  01.02.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 2019 წლის იანვრის თვის მოვალეობის შესრულების ხარჯების ანაზღაურების ოდენობა  31.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მოვალეობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ  31.01.2019
სამუშაო აღწერილობა  30.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ  30.01.2019
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასებისა და გასაუბრების წესი  30.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეთა შეფასების მეთოდის, დოკუმენტური მასალის შეფასების, გასაუბრების წესის განსაზღვრისა და კომპეტენციების გაცნობის, შუალედური შეფასებისა და საბოლოო შეფასების ოქმების ფორმების დამტკიცების შესახებ  30.01.2019
ქეთევან ჭელიძის შვებულების შესახებ  29.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკი  25.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების სხდომების ჩატარების გრაფიკის განსაზღვრის შესახებ  25.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების ხათუნა ცერცვაძის და მარიკა ჩხიკვიშვილის მივლინების შესახებ  25.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე  21.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების - დავით დარჩიას, ტარიელ აროშიძის, მარიკა ჩხიკვიშვილისა და დავით მჟავანაძის სამსახურებრივი მივლინების შესახებ  15.01.2019
ანა მახარაძის ანაზღაურებადი შვებულების შესახებ  15.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომის მოწვევის თაობაზე  11.01.2019
 2019 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკი (იანვარი)  10.01.2019
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთან შეხვედრის გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე  10.01.2019
 2019 წლის საკრებულოს წევრების ამომრჩეველთან მიღების გრაფიკი (იანვარი)  10.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ ამომრჩეველთა მიღების გრაფიკის დამტკიცების თაობაზე   10.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგარეშე სხდომის მოწვევის თაობაზე   04.01.2019