სამართლებივი აქტების პროექტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
სამართლებივი აქტების პროექტები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი

20.11.2019 
20.11.2019 
20.11.2019 
20.11.2019 
20.11.2019 

 

საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების დასკვნები 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე

26.11.2019 
26.11.2019 
26.11.2019 
26.11.2019 
26.11.2019 
26.11.2019 
26.11.2019 

 

 
04.12.2019
04.12.2019
04.12.2019
04.12.2019
04.12.2019
04.12.2019