სამართლებივი აქტების პროექტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
სამართლებივი აქტების პროექტები
21.10.2019 
21.10.2019 
16.09.2019 
05.09.2019
05.09.2019
05.09.2019