სამართლებივი აქტების პროექტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
სამართლებივი აქტების პროექტები
 ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზების მიზნით მიზანშეწონილია აღნიშნული მოძრავი (ამორტიზირებული) ქონების პრივატიზება აუქციონის წესით: 05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
05.06.2019
24.05.2019
24.05.2019
24.05.2019