თანამდებობრივი სარგოები და დანამატები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge