უძრავი ქონება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
უძრავი ქონება

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გასხვისებული ქონება
საკუთრებაში არსებული ქონება - 2017 წელი I კვარტალი

 

 

თვიმმართველი თემი  - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

IV კვარტალი

# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო 
კოდი
მიწის ფართი
კვმ
ძირ. შენობის ფართი კვმ
1 არასასოფლო მიწა,   შენობა  სოფ. ნატანები  26.01.73.137 86,0 20,4
2 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ნატანები 26.01.73.135 17,0
3 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ურეკი 26.28.13.255 70,0
4 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ურეკი 26.28.12.682 40,0
5 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.10.125 2 000
6 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.11.117 9 260
7 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.11.119 5 000
8 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.11.120 11 500
9 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.12.107 11 353
10 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მთისპირი 26.24.13.140 23 990
11 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მთისპირი 26.24.13.143 3 000
12 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მერია 26.05.31.045 2 200
13 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ოზურგეთი 26.12.16.121 21 465
14 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ასკანა 26.22.16.078 17 485
15 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ.მელექედური 26.13.17.100 2 826
16 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნასაკირალი 26.29.23.068 2 850
17 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.05.096 2 259
18 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.05.095 2 575
19 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.05.094 5 085
20 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.05.093 3 567
21 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.08.154 5 605
22 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.08.120 10 000
23 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მერია 26.05.38.063 2 300
24 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.23.080 9 150
25 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მერია 26.05.29.067 4 800
26 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ცხემლისხიდი 26.20.15.104 850
27 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.07.084 15 005
28 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნასაკირალი 26.29.23.069 3 425
29 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ცხემლისხიდი 26.20.17.099 1 000
30 სასოფლო-სამეურნეო მიწა  სოფ. შრომა 26.02.12.131 712
31 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ბახვი 26.23.21.075 4 085
32 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.08.134 2 955
33 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.05.102 4 780
34 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მერია 26.05.39.097 2 000
35 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მერია 26.05.39.098 5 000
36 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.10.085 2 000
37 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.23.082 2 000
38 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.08.153 6 422
39 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მაკვანეთი 26.14.14.173 1 490
40 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნასაკირალი 26.29.09.081 3 980
41 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.15.108 1 700
42 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ.ოზურგეთი 26.12.16.133 39 187
43 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ.ოზურგეთი 26.12.16.132 22 460
44 სასოფლო-სამეურნეო მიწა გარე სავარგულები 26.36.01.049 2 170
45 სასოფლო-სამეურნეო მიწა გარე სავარგულები 26.36.01.050 624
46 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ოზურგეთი 26.12.16.136 3 968
47 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. თხინვალი 26.04.12.081 2 500
48 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.10.096 9 300
49 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. გურიანთა 26.06.24.201 2 884
50 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ბაილეთი 26.07.15.062 10 000
51 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა  26.34.01.277 5 650
52 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ოზურგეთი 26.12.16.128 20 276
იჯარა
# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო 
კოდი
მიწის ფართი
კვმ
გასაქირავებელი ფართი კვმ
1 ფართი მუნიციპალურ საკ-ში არსებულ შენობაში სოფ. ასკანა 26.22.15.003 17,20
2 ფართი მუნიციპალურ საკ-ში არსებულ შენობაში ქ. ოზურგეთი 26.26.42.003.01.508 80,20
3 ფართი მუნიციპალურ საკ-ში არსებულ შენობაში სოფ. ძიმითი 26.10.20.002 13,40
4 ყოფილი მაღაზიის შენობა სოფ. ჭანიეთი 26.15.11.135 750,00 197,70

თვითმმართველი თემი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

III კვარტალი

# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო 
კოდი
მიწის ფართი
კვმ
ძირ. შენობის ფართი კვმ
1 არასასოფლო მიწა  შეკვეთილი 26.01.48.191 100  
2 არასასოფლო მიწა  შეკვეთილი 26.01.45.576 145  
3 არასასოფლო მიწა სოფ.მერია 26.05.38.060 100  
4 არასასოფლო მიწა  ნასაკირალი 26.29.25.070 44  
5 არასასოფლო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.07.105 121  
6 არასასოფლო მიწა დაბა ურეკი 26.28.11.343 39  
7 არასასოფლო მიწა დაბა ურეკი 26.28.12.646 22  
8 არასასოფლო მიწა სოფ. ჭანიეთი 26.15.10.166 300  
9 არასასოფლო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.19.162 276  
10 არასასოფლო- მიწა დაბა ურეკი 26.28.12.630 40  
11 არასასოფლო- მიწა გარე სავარგულები 26.36.05.042 14 900  
12 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჯუმათი 26.08.02.205 34 304  
13 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.16.071 30 000  
14 არასასოფლო მიწა, შენობა სოფ. მერია 26.05.39.037.
01.500
65 65
15 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.11.121 10 000  
16 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.163 3 500  
17 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.08.150 5 000  
18 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.05.085 6 471  
19 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.04.050 2 935  
20 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჯუმათი 26.08.05.155 10 700  
21 არასასოფლო მიწა შენობა  სოფ.შრომა 26.02.22.004 142 74,6
22 არასასოფლო მიწა შენობა  სოფ. ნატანები  26.01.73.017 17 7,92
23 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ნატანები  26.01.73.128 90  
24 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ნატანები 26.01.84.169 8  
25 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.171 662  
26 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.172 530  
27 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.150 105  
28 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ოზურგეთი 26.12.21.074 100  
29 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.08.121 10 000  
30 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.08.122 10 000  
31 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.09.103 6 300  
32 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.12.117 3 565  
33 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.12.118 3 000  
34 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.12.119 5 400  
35 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.168 6 780  
36 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.07.081 3 044  
37 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.07.082 600  
38 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნარუჯა 26.27.04.051 1 426  
39 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. გურიანთა 26.06.25.248 1 237  
40 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. გურიანთა 26.06.23.089 5 600  
41 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ნაგომარი 26.11.18.052 1 401  
42 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.15.17.194 10 410  
43 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ბახვი 26.23.27.011 50 248  
44 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შემოქმედი 26.18.16.074 400  
45 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ნატანები 26.01.76.187 5 957  
46 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.15.098 2 000  
47 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჭანიეთი 26.15.11.153 9 500  
  იჯარა
# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო 
კოდი
მიწის ფართი
კვმ
გასაქირავებელი ფართი კვმ
1 ფართი მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობაში სოფ. მერია 26.01.38.001   13,70
2 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ძიმითი 26.10.18.037 12 205 12 205
3 ფართი მუნიციპალურ საკ-ში არსებულ შენობაში სოფ. შემოქმედი 26.18.14.153   44,00
4 არასასოფლო მიწა სოფ. შემოქმედი 26.18.14.154 112,00 112,00
  მოძრავი ქონება
# დასახელება რაოდენობა მარკა სახელმწიფო ნომერი 
1  ავტომობილი, (სარემონტო)  1 „გაზ - 53“ OO 938 ZZ
2  წყლის სატრანსპორტო საშუალება ე.წ. სკუტერი ( ჯართი) 1 KAVASAKI JETSKI შტრიხკოდი 2000001161944
3  წყლის სატრანსპორტო საშუალება ე.წ. სკუტერი ( ჯართი) 1 KAVASAKI 1100 ZTI შტრიხკოდი 2000001242292
4 დიზელგენერატორი, (სარემონტო) 1    
5 სოლო აპარატი ( ჯართი) 9    

თვითმმართველი თემი  - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
II კვარტალი

# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო 
კოდი
მიწის ფართი
კვმ
ძირ. შენობის ფართი კვმ
1 არასასოფლო მიწა, შენობით  სოფ. ბოხვაური 26.17.13.118 270 41
2 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სოფ. გურიანთა 26.06.25.218 48  
3 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სოფ. ლიხაური 26.16.19.141 50  
4 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სოფ. შრომა 26.02.22.023 500  
5 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დაბა ლაითური 26.25.08.111 240  
6 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სოფ. ძიმითი 26.10.20.024 150  
7 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  სოფ. ოზურგეთი 26.12.21.064 71  
8 არასასოფლო მიწა, შენობით  სოფ. მერია 26.05.38.018 1323 592
9 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.23.056 2114  
10 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. შრომა 26.02.23.057 1200  
11 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მერია 26.05.21.063 33046  
12 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მერია 26.05.39.095 800  
13 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ძიმითი 26.10.20.018 1995  
14 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჭანიეთი 26.15.08.099 42000  
15 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჭანიეთი 26.15.08.117 3270  
16 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. გურიანთა 26.06.18.042 500  
17 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. გურიანთა 26.06.26.088 1800  
18 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ვაკიჯვარი 26.21.17.212 1503  
19 სასოფლო-სამეურნეო მიწა გარე  სავარგულ 26.36.24.047 1800  
20 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.16.064 42300  
21 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.17.180 7000  
22 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.16.071 30000  
23 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ნასაკირალი 26.29.28.222 1514  
24 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ბაილეთი 26.07.13.035 5785  
25 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.12.101 1500  
26 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.153 6727  
27 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.154 10330  
28 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.159 11252  
29 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.160 5198  
30 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.13.162 4144  
  იჯარა
# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო 
კოდი
მიწის ფართი
კვმ
გასაქირავებელი ფართი კვმ
1 ფართი მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობაში სოფ. თხინვალი 26.04.10.082   15,07
2 ფართი მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ შენობაში დაბა ლაითური 26.25.12.003   6,00
3 ტურიზმის ცენტრი დაბა ურეკი 26.28.21.047 33,80 33,80

 თვითმმართველი თემი  - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის

I კვარტალი

# დასახელება მდებარეობა საკადასტრო 
კოდი
მიწის ფართი
კვმ
ძირ. შენობის ფართი   კვმ
1 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დაბა ურეკი 26.28.11.312 338  
2 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ნაგომარი 26.11.06.009 24 509  
3 ყოფილი ბავშვთა ბაღის შენობა დაბა ურეკი,  26.35.03.044   608,19
4 არასასოფლო მიწა, შენობით  სოფ. ლიხაური 26.16.17.149 112 70
5 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  ჩირე 26.34.01.234 250  
6 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დაბა ურეკი 26.28.18.222 42  
7 არასასოფლო-სამეურნეო მიწა  დაბა ურეკი 26.28.13.193 32  
8 არასასოფლო მიწა, შენობით  სოფ. ნატანები 26.01.84.036 1134 722
9 არასასოფლო მიწა, შენობით  სოფ. მაკვანეთი 26.14.13.071 306 156
10 არასასოფლო მიწა, შენობით  სოფ. შრომა 26.02.22.047 17 792 1085,47
11 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.17.141 2 000  
12 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.17.142 1535  
13 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.17.155  5088  
14 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ლიხაური 26.16.18.091 3000  
15 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჯუმათი 26.08.05.149 8 000  
16 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჯუმათი 26.08.02.204 5 000  
17 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჯუმათი 26.08.05.150 19 830  
18 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.07.070 29 000  
19 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.09.100 2 605  
20 >სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.12.091 6 200  
21 სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაბა ლაითური 26.25.12.097 6 000  
22 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჭანიეთი 26.15.08.102 6 000  
23 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ჭანიეთი 26.15.09.115 1 111  
24 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ბაილეთი 26.07.10.054 3540  
25 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. ბაილეთი 26.07.10.056 17009  
26 სასოფლო-სამეურნეო მიწა სოფ. მელექედ 26.13.18.067 15 000  
27 ყოფილი დაწყებითი სკოლის შენობა სოფ. მთისპირი 26.24.13.093   90
28 მილსადენი  სოფ. ლიხაური 26.00.294 2150 გრძ მ