უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის სერვისი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის სერვისი